Lajme 𝐒𝐢𝐤𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐧ë 𝐭𝐫𝐞𝐦𝐮𝐣𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐚𝐫ë 𝐭ë 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐭 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐠𝐣𝐚𝐭ë 𝐦𝐮𝐚𝐣𝐢𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐳𝐡𝐝𝐮𝐚𝐫 𝐫𝐫𝐢𝐭𝐣𝐚 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤𝐮𝐭 𝐚𝐣𝐫𝐨𝐫 𝐧ë 𝐀𝐍𝐏 “𝐀𝐝𝐞𝐦 𝐉𝐚𝐬𝐡𝐚𝐫𝐢”


11/05/2022

Një numër prej 261,454 udhëtarë kanë fluturuar nga dhe për në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” gjatë muajit prill. Në krahasim me muajin prill të vitit 2021 kjo shifër tregon një rritje prej 230% ndërsa në krahasim me muajin e njëjtë të vitit 2019 rritja është 36%.

Në periudhën janar – prill të këtij viti përmes ANP “Adem Jashari” kanë fluturuar gjithsej 807,349 udhëtarë që përfaqëson një rritje prej 97% në krahasim me vitin 2021 dhe rritje prej 21% në krahasim me vitin 2019 me të njëjtën periudhë të vitit.