Lajme 𝐍𝐣𝐨𝐟𝐭𝐢𝐦: 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤 𝐩ë𝐫 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜ë 𝐭ë 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐢𝐭 𝐭ë 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐠𝐥𝐚𝐣𝐝𝐢𝐭


08/04/2021

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës i njofton të gjithë kandidatët, se provimi praktik për licencë të pilotit të paraglajdit, gradime për pilot tandem apo instruktor, do të mbahet me datë 22.05.2021 duke filluar nga ora 09:00, në kodrën e Goleshit.