Prijavljivanje događaja


Nadgledanje vazdušne bezbednosti je sastavni deo funkcija koje vrši Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova. Nadgledanjem bezbednosnog nivoa vazduhoplovne industrije, ACV može da meri da li se bezbednosni rizici adekvatno procenjuju i da identifikuje oblasti u kojima se može poboljšati bezbednost. Prijavljivanje događaja znatno doprinosi reaktivnoj i proaktivnoj identifikaciji bezbednosnih rizika i dovodi do poboljšanju bezbednosnih mera.

Sistem prijavljivanja obuhvata prijavu ACV-u od lica i organizacija incidenata u kojima je umešan neki vazduhoplov, radnja održavanja, aerodrom ili vazdušni prostor. Ove informacije predstavljaju izuzetno vredan doprinos identifikaciji mogućih bezbednosnih rizika.

Cilj prijavljivanja događaja je da doprinese poboljšanju bezbednosti vazduhoplovstva tako što se informacije relevantne po bezbednost prijavljuju, sakupljaju, čuvaju, štite i razmenjuju.

Jedini cilj prijavljivanja događaja je sprečavanje nesreća i incidenata, a da pripiše krivicu ili odgovornost.
Prijavljeni događaji tretiraju se poverljivo kako bi se održalo puno i slobodno prijavljivanje od vazduhoplovne zajednice i zaštita identiteta pojedinaca u skladu sa Uredbom br. 09/2017 o izveštavanju, analizi i praćenju događaja u civilnom vazduhoplovstvu.

Prijavljivanje događaja

Dobrovoljno prijavljivanje događaja

Obavezno prijavljivanje događaja

Uredbe


11-2017 Utvrđivanje spiska u kome se klasifikuju događaji u civilnom vazduhoplovstvu koje treba obavezno prijaviti u skladu sa Uredbom ACV-a br. 09/2017
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
09-2010 Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
08-2010 Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017

Tehničke Publikacije


GM Smernice za izveštavanje, analizu i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu

Obrasci


AACK/DSF/OR-FRM 01 Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja
AACK/DSF/OR-FRM 03 Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja
AACK/DSF/OR-FRM 04 Izveštaj o događaju sa opasnim teretom
AACK/DSF/OR-FRM 05 Izveštaj o događaju udara ptica

Naknade


Izvestaji


Kontakt