Poslednje publikacije

01-2008

Aerodromi (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)

TP 24

Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste

TP 21

Upravljanje rizikom na platformi

TP 20

Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu

TP 18

Punjenje vazduhoplova gorivom

TP 16

Kriterijumi i postupci za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja