Poslednje publikacije

TP 29

Sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC) Varijacija/Revizija/Promene

TP 07

Sertifikat vazduhoplovnog operatera (AOC) – Prva sertifikacija

03-2019

Označavanje prepreka

AACK-DSF-OPS-FRM 34

Confirmation of an Kosovo air carrier

AACK-DSF-OPS-FRM 33

Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change

01-2019

Izveštaj o javnim konsultacijama sa zainteresovanim stranama (ALB)

02-2019

Administrativne novčane kazne i mere izrečene od strane Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

01-2019

Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009