Poslednje publikacije

AACK-AGA-FRM 23

Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu

AACK-AGA-FRM 22

Izjava ukslađenosti

AACK-AGA-FRM 21

Aerodrome Manual Checklist (eng)

AACK-AGA-FRM 20

Operations Basis (OB) checklist (eng)

AACK-AGA-FRM 19

Certification Basis (CB) checklist (eng)

02-2018

Uredba br. 02/2018 o izmenama i zaverenju Uredbe br. 1/2012 o uslovima i načinu korišćenja deltaplana i parapagela

03-2018

Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian

TP 27

Procedure o izmenama na aerodromu (eng)