Poslednje publikacije

08-2022

o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 09/2020 o utvrđivanju zajedničkih zahteva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem / vazdušnim navigacijama i drugim funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i njihovim nadzorom u pogledu zahteva izveštavanja i kanala izveštavanja između organizacija i zahteva za meteorološke usluge

07-2022

kojom se dopunjava Uredba (ACV) br. 09/2017 o izveštavanju, analizi i praćenju događaja u civilnom vazduhoplovstvu, u vezi sa zajedničkom evropskom šemom klasifikacije rizika