Poslednje publikacije

12-2009

Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012

11-2009

Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem

10-2009

Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

09-2009

Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba

08-2009

Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba

04-2009

Pravila za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda, delova i uređaja, u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine kao i za odobravanje organizacija za proizvodnju i organizacija za projektovanje - ukinuta Uredbom br. 6/2015

03-2009

Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA