Poslednje publikacije

07-2010

Uslovi o zvucnom kanalu vazduh-zemlja koji se prostire na Jedinstveno Evropsko Nebo

06-2010

Koja predvida uslove za automatiski sistem za razmjeni podataka o letu

05-2010

Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)

04-2010

Uslovi i postupku za sticanje, izdavanje, obnavljanje i produženje dozvola i ovlascenja za vazduhoplovno osoblje – pilote helikoptera - ukinuta Uredbom br. 5/2015

02-2010

Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)

14-2009

Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja

13-2009

Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem – ukinuta Uredbom br. 6/2012