Vesti SLUŽBENO OBAVEŠTENJE


15/04/2020

Kao odgovor na pandemiju SARS-CoV-2 (COVID-19) u državama članicama EU i izveštaja i preporuka koje kontinuirano objavljuju SZO, ICAO i ECDC, Evropska agencija za civilno vazduhoplovstvo (EASA) je 7. Aprila 2020. godine objavila Bilten o informacijama bezbednosti (SIB), kojim se pružaju preporuke vlastima civilnog vazduhoplovstva, komercijalnim vazdušnim operaterima (CAT), operaterima hitne medicinske pomoći (A-EMS) i aerodromima, kako bi se smanjio rizik od širenja virusa COVID-19.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova pažljivo prati preporuke EASA-e o najnovijim dešavanjama u vezi sa izbijanjem virusa COVID-19, posebno najnovije smernice i preporuke koje je izdao Nacionalni institut za javno zdravstvo Kosova.

U tom kontekstu, imajući u vidu činjenicu da je Republika Kosovo potpisnica Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru (ECAA), Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva