Vesti Novi dokumenti u procesu javne konsultacije


13/08/2012

Informisemo sve zainteresovane stranke za mogucnost izjavljivanja komentara i sugestija na nacrt Uredbama ACV-a. Rok za primanje komentara je od 13 avgusta do 27 avgusta 2012. Sve komentare i sugestije se mogu poslati preko e-mail-a. Vise u rubrici konsultacije.