Vesti Burim Dinarama je imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora ACV-a


25/03/2024

Ministar MŽSPPI g. Liburn Aliu je 22. marta 2024. godine, imenovao g. Burim Dinarama za vršioca dužnosti generalnog direktora Autoriteta civilnog vazduhoplovstva (ACV).

G. Burim Dinarama je bio direktor Odeljenja za aerodrome, na koji je položaj imenovan u septembru 2011. godine. G. Dinarama je bio zaposlen u Regulatornoj kancelariji za civilno vazduhoplovstvo, prethodni organ ACV-a Kosova, 2006. godine i nastavio je da radi u ACV-u nakon njegovog osnivanja 2009. godine. Svoje prvo iskustvo u oblasti civilnog vazduhoplovstva započeo je 2001. godine kada je, do 2004. godine bio zadužen za realizaciju glavnih infrastrukturnih projekata na Međunarodnom aerodromu Priština. Pre ovog vremena, obavljao je različite odgovornosti u građevinskom sektoru, uglavnom u izgradnji puteva i mostova, u raznim projektima finansiranim od strane Evropske komisije i Vlade Kosova.

Nosilac je mnogih važnih procesa u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva, kao što su sertifikacija Prištinskog aerodroma, sertifikacija pružalaca zemaljskih usluga, sertifikacija snabdevača gorivom, odobrenje prvog helidroma na Kosovu, itd. Takođe, u okviru regionalne saradnje, zajedno sa kolegama iz Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Republike Albanije i Republike Kosovo, predvodio je sertifikaciju Aerodroma Tirana, kao i učestvovao u značajnom broju revizija i inspekcija u Republici Albaniji i Republici Severnoj Makedoniji. G. Dinarama je diplomirao kao građevinski inženjer na Univerzitetu u Prištini.