News Trajnim EASA IPA për operimin e balonave me ajër të nxehtë


15/06/2022

EASA IPA 5  në kudër të aktivitetit të sajë kishte organizuar një Punëtori në Shkup, Maqedoninë e Veriut e që kishte të bënte me Operimin e Balonave me ajër të nxehtë, nga data 1-3 qershor 2022.

Në këtë Punëtori pjesëmarrës ishin edhe dy pjesëtar të AAC-s të Kosovës, nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve (DSF).

Kjo Punëtori ishte e mirëseardhur për pjesëmarrësit e AAC-s, pasi që ishin pajisur me njohuri dhe informacione të reja në këtë fushë, e të cilat njohuri do t’ju shërbejnë në punën e tyre të mëtutjeshme profesionale.