Lajme Shpallje publike për pranimin e një eksperti të jashtëm si anëtar i Komisionit të pranimit për kategorinë e lartë drejtuese


12/04/2024

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovë publikon shpallje publike për pranimin e aplikacioneve për një (1) ekspert të jashtëm për anëtar të Komisionit të pranimit për kategorinë e lartë drejtuese, e cila është e hapur për aplikim për të gjithë kandidatët e interesuar nga data 12.04.2024 deri më 19.04.2024.

Për informacionet e plota të shpalljes, kandidatët e interesuar mund të klikojnë këtu.