Lajme Buletini 86 – shkurt 2019


08/02/2019

Në Buletinin e shkurtit mund të lexoni:

 • Faleminderit që kontribuat në matjen e kënaqshmërisë për 2018
 • Bëhet licencimi i kontrollorëve sipas Rregullores nr. 19/2017 të AAC-së
 • AAC-ja ka publikuar statistikat e trafikut ajror 2018 në ANP “Adem Jashari”
 • AAC-ja prezantohet në konferencën e TUV Austria si storje suksesi
 • Viti 2019 fillon me numër të shtuar udhëtarësh në ANP, 17 % më shumë udhëtarë gjatë janarit në krahasim me janarin 2018
 • AAC-ja ka nxjerrë rregulloren për parashutizëm
 • AAC-ja ka realizuar masat e planifikuara në PKZMSA 2018
 • Autorial nga Bajram Xhemajli: Ndodhitë e raportuara gjatë vitit 2018 në AAC
 • Numri i udhëtarëve në aeroportet e rajonit në vitin 2018
 • Rrjeti i Sigurisë së Aviacionit publikon edhe këtë vit statistikat e aksidenteve ajrore për vitin 2018
 • Nje Pyetje: Cili është alfabeti fonetik për komunikim në aviacion?

Lexim të këndshëm!